POČEO UPIS U BEOGRADSKU ISLAMSKU SREDNJU MEDRESU

Beogradska islamska srednja Medresa

raspisuje:

KONKURS

Za prijem učenika u prvi razred u školskoj 2023/2024 godini.

Kandidati za prijem moraju ispunjavati sledeće uslove:

  1. Da su završili osnovnu školu, sa najmanje vrlodobrim uspehom i primernim vladanjem;
  2. Da nisu stariji od 18 godina.

Za prijavu na konkurs neophodno je predati:

  1. Zahtev za upis (preuzima se u medresi);
  2. Svedočanstvo za V, VI, VII, VIII razred osnovne škole;
  3. Lekarsko uverenje;
  4. Izvod iz matične knjige rođenih;
  5. Pismena saglasnost roditelja ili staratelja;
  6. Kontakt adresa ili telefon.

Rok za dostavljanje dokumetna je: 16.06.2023 godine.

Prijemni ispit se polaže 22.06.2023 godine, pravo na prijavu imaju i dečaci i devojčice.