Još jedan nov profesor iz Alazhara Alšarifa

Predstavljamo vam još jednog profesora iz Alazhara Alšarifa koji predaje u prvoj beogradskoj islamskoj srednjoj medresi, šejh Imad Muhamed Ismail Abdel Hafez.

( Biografija)
Ime i prezime: Imad Muhamed Ismail Abdel Hafez
Nacionalnost: Egipćanin
Datum rodjenja: 16. Mart 1983
Fakultet: Alazhar Alšarif
Akademska kvalifikacija: Fakultet arapskog jezika
Smer: Islamska istorija i civilizacija
Diploma: Diploma opšteg obrazovanja sa pedagoškog fakulteta
( Obrazovana iskustva )
1- Radio je u institutima Alazhar Alšarifa 13 godina.
2- Profesor predmeta istorija islama u Alazharu.
3- Profesor predmeta Islamska kultura i državljanstvo u Alazharu.
4- Nekoliko godina je nadgledao ispite u Alazhar Alšarif.
5- Supervizor naučnih i istorijskih putovanja u Alazhar Alšarif.
(Druga iskustva)
1 – Radio je 6 godina u Kraljevini Saudijskoj Arabiji u Ministarstvu prosvete.
2 – Predavač u Nacionalnoj školi Al-Baiarik u Rijadu dve godine, predavao istoriju
islama i islamsku kulturu.
3 – Predavač u Nacionalnoj školi Al-Ibtikarija u Rijadu četiri godine, predavao islamsku
istoriju i geografiju.
4 – Odgovoran za humanitarni karavan i volonterski rad u školi Al-ibtikarija.
5 – Odgovoran za projekat poštenog nastavnika u školi Al-ibtikarija.
( Kursevi )
1 – Poseduje međunarodnu kompjutersku vozačku dozvolu (ICDL).
2- Poseduje sertifikat o efikasnom učenju i primeni ishoda učenja Profesionalne
akademije AlAzhar AlŠarifa.
3 – Poseduje licencu za nastavu iz Centra za merenje i ocenjivanje u Kraljevini
Saudijskoj Arabiji.
4 – Završio je kurs za liderstvo i pripremu za liderstvo u Centru za liderstvo i nadzor
obrazovanja u Kraljevini Saudijskoj Arabiji.
5 – Poseduje sertifikat za aplikativni program za e-učenje u Centru za obrazovno
rukovođenje i superviziju u Kraljevini Saudijskoj Arabiji.
6 – Poseduje sertifikat o metodama i sredstvima nastave islamskih nauka i istorije u
školama Al-Bairak u Saudijskoj Arabiji.
7 – Poseduje sertifikat za formulisanje ishoda učenja i obrazovnih ciljeva u školama
Al-Bairak u Saudijskoj Arabiji.
8 – Poseduje sertifikat o aktivnom i efikasnom obrazovanju iz Alazhar Alšarifa.
9 – Poseduje sertifikat o tabeli sa specifikacijama i formiranju ispita u Centru za
industriju liderstva u Saudijskoj Arabiji.
10 – Poseduje sertifikat za program učenja na daljinu Zoom, koji je korišćen tokom
pandemije korone.
( Medalje i sertifikati )
1 – Izabran je za istaknutog učitelja Nacionalne škole Al-ibtikarija 1439- 1440. hidžretske
godine.
2 – Izabran je za uvaženog nastavnika za program lojalnih nastavnika naprednih škola.
3 – Dobio je zahvalnicu i priznanje rukovodstva instituta za najbolje predavanje na
institutu.
4 – Dobio je zahvalnicu za svoj trud u obrazovnom procesu u školi Al-ibtikarija
1440-1441 hidžretske godine.
5 – Dobio je zahvalnicu za delotvorne napore u školskim aktivnostima 1439 Hidžretske
godine.
6 – Dobio je zahvalnicu za izvrsnost na platformi vernog vaspitača na nivou škole
Al-ibtikarija 1439 Hidžretske godine.
7 – Dobio je zahvalnicu za izvrsnost u radu i efektivnu ulogu u aplikaciji Ishoda učenja.
8 – Dobio je zahvalnicu na trud u radu Karavana mladih za volonterski rad.