By bism

7 Results

Konkurs Za Prijem Učenika U Prvi Razred

Beogradska islamska srednja medresa raspisuje KONKURS za prijem učenika u prvi razred Beogradske islamske srednje medrese u školskoj 2022/2023. godini. Kandidati za prijem moraju ispunjavati sledeće uslove: – Da su […]