Konkurs Za Prijem Učenika U Prvi Razred

Beogradska islamska srednja medresa raspisuje

KONKURS

za prijem učenika u prvi razred Beogradske islamske srednje medrese u školskoj 2022/2023. godini.

Kandidati za prijem moraju ispunjavati sledeće uslove:

– Da su završili završni razred osnovne škole sa najmanje vrlodobrim uspehom i primerenim vladanjem;
– Da nisu stariji od 18 godina.

Za prijavu na konkurs neophodno je predati:

1. Zahtev za upis (preuzima se u Medresi);
2. Svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi;
3. Uverenje o uspehu u tri razreda koja prethode završnom razredu osnovne škole;
4. Izvod iz matične knjige rođenih.

Prijemni ispit se ne polaže, a pravo na prijavu imaju i dečaci i devojčice.

Rok za dostavljanje dokumenata je 29.7.2022.

Upravni odbor Beogradske islamske srednje medrese