Predmeti

Svi Predmeti U Medresi

 1. Srpski jezik i književnost
 2. Arapski jezik
 3. Engleski jezik
 4. Turski jezik
 1. Akaid (Islamsko verovanje)
 2. Ahlak (Islamski moral)
 3. Istorija islama
 4. Imamet-hatabet
 5. Kiraet (Učenje Kur’ana)
 6. OIZ – organizacija islamske zajednice
 7. Tefsir (Tumačenje Kur’ana)
 8. Hadis (Sunnet Muhammeda, A.S.)
 9. Fikh (Šerijatsko pravo)
 10. Hifz
 1. Biologija
 2. Informatika i računarstvo
 3. Matematika
 4. Fizika
 1. Psihologija
 2. Pedagogija-logika
 3. Sociologija
 4. Filozofija

Postani i ti deo BISM

Pozivamo sve zainteresovane polaznike i roditelje da naprave pravi izbor i upišu decu u našu medresu.